psycholog, psychoterapeuta, terapeuta kognitywny

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w Warszawie

ADOS-2 – Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu

ADOS-2 – Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu

ASD – zaburzenia ze spektrum autyzmu Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD, ang. autism spectrum disorder), znane również pod nazwą całościowych zaburzeń rozwojowych (CZR), to zbiorcza nazwa dla zaburzeń neurorozwojowych o wieloczynnikowej etiologii, mających początek na wczesnym etapie rozwoju. Do zaburzeń tych należy m.in. autyzm dziecięcy,…

MOXO-dCPT – pomoc w diagnozie ADHD

MOXO-dCPT – pomoc w diagnozie ADHD

Test MOXO d-CPT jest komputerowym testem ciągłego wykonywania z systemem dystraktorów, służącym do pomiaru trudności w zakresie podtrzymywania koncentracji uwagi, szybkości reakcji oraz hamowania reakcji automatycznych, które to deficyty są typowe dla zaburzeń hiperkinetycznych (zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi, ADHD), ale również innych zaburzeń. Test umożliwia…